Arkivet 2016

Fikk eksklusiv avtale med forsvaret

Modum-bedriften Gym2000 har signert en rammeavtale med Forsvaret med en verdi på 15-30 millioner kroner. I sterk konkurranse med andre treningsutstyrsleverandører vant GYM2000 anbudskonkurransen....

Åpnet en viktig læringsarena

Tirsdag var det offisiell åpning av Arbeidsinstituttet sine nye lokaler på Nedmarken. Fylkesordfører og hovedutvalget for utdanning i Buskerud var blant gjestene. Tidligere Modum-ordfører...

Damplokomotiv sporet av

100 passasjerer måtte droppe veterantogturen da et stort damplokomotiv sporet av på Krøderbanen mandag ettermiddag. Det var noen kilometer syd for Kløftefoss at damplokomotivet...

Kastet seg ut i Macarenadans

Under Frisklivssentralens 20-årsjubileum torsdag måtte også gjestene røre litt på seg. Da den store landeplagen fra 1996 stømmet ut av høyttalerne kastet ordfører, rådmann...

Vernet av Riksantikvaren

Veteranbåten Greven er nå vernet av Riksantikvaren. Vernestatus betyr blandt annet at veteranbåtforeningen kan søke penger over statsbudsjettet til videre restaurering av båten.

Enige på de fleste punkter

Onsdag formiddag møttes Modum og Øvre Eiker til sitt tredje forhandlingsmøte anngående en mulig kommunesammenslåing. Forhandlingsutvalgene fra de to kommunene klarte å enes på...

Elever protesterer mot sentrumsbygg

Elevrådet ved Enger skole protesterer mot det planlagte leilighetsbygget «Solsiden terrasse». Både elever, FAU og tilitsvalte ved skolen frykter store trafikkproblemer dersom bygget med...

Opprettet tilsynssak mot barnevernet

Fylkesmannen har opprettet tilsynssak mot Midt-Buskerud barneverntjeneste. Barnevernet har ikke klart å overholde frister for gjennomføring av undersøkelser. De har heller ikke gjennomført det...