Anlegger bussholdeplass for å bedre trafikksikkerheten

video
For å bedre trafikksikkerheten for beboere i Katfoss anlegger Statens vegvesen to bussholdeplasser mellom Geithus bru og avkjøringen til riksvei 35. Dette skjer etter forslag fra Jon Hovland.

Annonse