Anlegger bussholdeplass for å bedre trafikksikkerheten

For å bedre trafikksikkerheten for beboere i Katfoss anlegger Statens vegvesen to bussholdeplasser mellom Geithus bru og avkjøringen til riksvei 35. Dette skjer etter forslag fra Jon Hovland.

Kommentarer

Byggsjekk1
ThonCoBanner
KroderenElektro-1-Slide