Nytt knallår for Sparebank 1 Modum

video
Selv om årsresultatet ble noe svakere enn toppåret 2014, leverte Sparebank 1 Modum et meget godt resultat i fjor. Bankens årsresultat ble på 55,8 millioner kroner. Og man opplevde en solid vekst på både utlån og innskudd.

Kroderen Elektriker