Åpnet ølutsalg hjemme

video
Birger Marius Kristiansen på Vikerkleiva har startet en butikk som er unik i norsk sammenheng. Nylig åpnet han et ølutsalg i uthuset hjemme.

Kroderen Ladestasjon