Kan få Frivillighetsprisen for 2016

video
Ruth Bråthen fra Geithus er en av 10 personer fra hele landet som er nominert til Frivillighetsprisen for 2016. Bråthen er nominert for sin 25 årige innsats i landsforeningen mot stoffmisbruk sin avdeling i Modum. Hun har selv mistet en datter som følge av narkotikamisbruk og har hjulpet og trøstet uttallige som har vært innom foreningen i Modum.