Vil anlegge nye holdeplasser for å bedre trafikksikkerheten

video
Beboere i Katfoss må gå Gravfossveien helt til Geithus bru for å komme seg på en buss. Denne ferden går langs en trafikkfarlig strekning uten gangvei. Men nå kan det snart bli kortere å gå. Høyres Jon Hovland vil anlegge holdeplass langs Gravfossveien.

Kroderen Elektriker