Ble årets Vikersunding

video
Kjell Spone har lagt ned hundrevis av timer for å forbedre skiløypetraseene rundt Hovlandsfjell på Øståsen. Og lørdag ble han hedret med prisen Årets vikersunding.