Annonse

Annonse

Vil gjøre sentrum mer tilgjengelig for alle

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Modum har gjennomført en kartlegging av tilgjengeligheten i Vikersund og Åmot. Dette for å kunne gjøre de...

Annonse

Trim i bygda

Trim i bygda

Modumkonferansen 2021

Helg

Ut på tur

Ut på tur -Modum på langs

I 2020 gikk hele TVModum (John Ove og Ronny) turstien "Modum på langs" fra Døvikfoss i Åmot og hele veien til Vikersund. Selvfølgelig filmet...

Trappene opp