Utdrag fra Modumfilmen 1951/52

video
I 1951 og 52 fikk Modum kommune produsert en informasjonsfilm om bygda. Her viser vi et 12 minutter langt utdrag fra filmen. Vi beklager at bildekvaliteten nok ikke er den beste på dette 64 år gamle opptaket.

Kroderen Elektriker