Opprettet tilsynssak mot barnevernet

video
Fylkesmannen har opprettet tilsynssak mot Midt-Buskerud barneverntjeneste. Barnevernet har ikke klart å overholde frister for gjennomføring av undersøkelser. De har heller ikke gjennomført det pålagte antallet oppfølgingsbesøk hos fosterhjemsplasserte barn. Barnevernleder Siv Rørvik beklager og sier at slikt ikke skal skje.

Kroderen Ladestasjon