Kan få NHOs nyskapingspris

video
Lavterskel-treningstilbudet Feelgood og Shapemaster med geithusingen Truls Nebell i spissen får stadig mer oppmerksomhet. Nå er de nominert til en nyskapingspris av selveste NHO.