“Lykkeruss” for fulle hus

video
Fredag og lørdag spilte Rosthaugrussen sin revy «Lykkeruss»  i Modum kulturhus. Her ser du et utdrag fra revyen som høstet mange lovord fra publikum. Det er elever fra Medier og kommunikasjon fra Rosthag som har filmet.

Kroderen Ladestasjon