Arbeidsledigheten kraftig ned

video
Arbeidsledigheten i Modum er nå på sitt laveste på flere år. Dette viser maitallene fra Nav. Årsaken er blandt annet en kraftig vekst i nye stillinger i Buskerud.

Kroderen Ladestasjon