Avsluttet tilsynssak mot barneverntjenesten

video
I vinter opprettet Fylkesmannen i Buskerud en tilsynssak mot Midt-Buskerud barneverntjeneste, etter blant annet brudd på tidsfrister. Nå har fylkesmannen avsluttet tilsynet, og er fornøyd med tiltakene som er gjort.