Annonse

Annonse

Jernbanedirøktøren gir ingen lovnader til Randsfjordbanen

Jernbanedirektøren gir ingen lovnader for persontrafikk på Randsfjordbanen. Kostnadene er for store og passasjertallet for lite. Leder for Samferdselskomiteen i Modum Ole Johan Sandvand...

Annonse

Trim i bygda

Trim i bygda

Modumkonferansen 2021

Helg

Ut på tur

Ut på tur -Modum på langs

I 2020 gikk hele TVModum (John Ove og Ronny) turstien "Modum på langs" fra Døvikfoss i Åmot og hele veien til Vikersund. Selvfølgelig filmet...

Trappene opp