Vil tilby flere soningsplasser

Guts Finnerud på Drolsum har over 30 rusbehandlingsplasser. Men man ønsker å kunne hjelpe flere rusmissbrukere. Særlig ønsker man å kunne ha flere inne til såkalt alternativ soning, hvor man blir rusfri og arbeider på Finnerud isteden for å sitte i fengsel.

Kommentarer

KroderenElektro-1-Slide
Byggsjekk1
ThonCoBanner