Vil ruste opp biblioteket

video
Modum bibliotek ønsker å ruste opp sine lokaler i kulturhuset. Rådmannen foreslår å bevilge 150.000 kroner til møbler og utstyr, slik at biblioteket blir mer moderne.

Kroderen Elektriker