Vil gjøre sentrum mer tilgjengelig for alle

2023-01-05_TilgjengeligForAlle
play-sharp-fill
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Modum har gjennomført en kartlegging av tilgjengeligheten i Vikersund og Åmot. Dette for å kunne gjøre de mer tilgjengelige for alle. Og Torsdag 12. januar inviterer de interesserte i Modum til Tyrifjord Hotell for å fortelle om prosjektet