Vil bygge ny bru i Geithus

video
Geithus arbeiderforening ønsker å bytte ut Geithus bru. Årsaken er at brua stadig får slitasjeskader. Brua  er 106 år gammel men går fortsatt under navnet “Nybrua”. Avdelingsleder for kommunal trafikk Arild Christiansen bekrefter at brua ikke tåler dagens trafikknivå. Man har nå engasjert en konsulent som skal se på muligheten til å bygge en ny bru og beholde dagens bru som gangbru.

[pro_ad_display_adzone id="2143"]