Vil bygge ambulansesentral og base for hjemmetjenesten på Nedmarken

Etter forespørsel fra Vestre Viken ønskerModum kommune å bygge en ambulansesentral ved Teknisk etat og brannstasjonen på Nedmarken. I det samme bygget ønsker man å samle Hjemmetjenesten i bygda. Men man har dårlig tid. Vestre Viken trenger nye lokaler allerede om 11 måneder. Mandag kom saken opp i formannskapet.

Kommentarer

Byggsjekk1
KroderenElektro-1-Slide
ThonCoBanner