Vikersunddagen er avlyst

Avlyser VikersundDagen
Årets Vikersunddag er avlyst. Man tar ikke sjansen på å samle så mange mennesker på et sted, da det er vanskelig å overholde smittevernreglene. I fjor var over 1500 mennesker samlet til fest.

Annonse