-Vi har ikke penger til å oppretteholde dagens drift i helse og sosial

video
play-sharp-fill
Som TVModum meldte 16. Oktober har Helse og sosialsektoren i Modum kommune et merforbruk på 6.6 millioner kroner i årets 8 første måneder. Rådmann Aud Norunn Strand foreslår derfor å kutte i antall plasser med heldøgns omsorg ved Frydenberg og Geithus bo og dagsenter. Rådmannen slår fast at man ikke har penger til å opprettholde dagens drift. 4. November legger Strand frem budsjettforslaget for 2020.