Vedtok å spare inn 15 millioner

video
play-sharp-fill
Flere lærlinger og færre ansatte i skole og barnehage, ser ut til å bli hverdagen i Modum fremover. Mandag vedtok kommunestyret en innsparingsplan som skal redusere utgiftene med 15 millioner kroner.