Vedtok å spare inn 15 millioner

video
Flere lærlinger og færre ansatte i skole og barnehage, ser ut til å bli hverdagen i Modum fremover. Mandag vedtok kommunestyret en innsparingsplan som skal redusere utgiftene med 15 millioner kroner.

[pro_ad_display_adzone id="2143"]