Vanskelig å få på plass ny kommuneoverlege midt i en pandemi

VanskeligAaFinneNyKommuneOverlege
play-sharp-fill

VanskeligAaFinneNyKommuneOverlege

Kommuneoverlege i Modum, Sigdal og Krødsherad Beate Smetbak slutter i jobben 31. mars. Og Modum har erfart at det ikke er lett å finne en ny kommuneoverlege midt i en pandemi. Samtidig har både Sigdal og Krødsherad vurdert å avslutte samarbeidet med Modum. Nå sender man en forespørsel til samtlige fastleger for å høre om noen kan ta på seg oppdraget med å være smittevernansvarlig i kommunene. Dette opplyste Helse og sosialsjef Nanna Nordhagen til Hovedutvalget for helse og sosial tirsdag.