Utbedres for å tåle 200-års flom

video
play-sharp-fill
Under flommen 2. september gjorde Sandbekken i Vikersund store skader på Ringeriksveien. Og fortsatt er deler av veien ved Sandkrysset stengt. Årsaken er at man nå vil lage en større kulvert under veien, slik at man forhåpentligvis kan unngå lignenede oversvømmelser i fremtiden.