Tyrifjorden når flomtopp tirsdag

video
Flommen er nå på retur i Simoa, og de mindre vassdragene. Tyrifjorden fortsetter å stige og ventes først å nå flomtopp tirsdag.