Tidenes beste karaktersnitt for 10. trinn

video
Aldri tidligere har 10. Klassingene i Modum gått ut med så høye grunnskolepoeng som i år. For første gang ligger ungdomsskolen i Modum over landsgjennomsnittet. Snittet for 10. Trinn i Modum er på 42,27 poeng. Landsgjennomsnittet er 41,75 poeng. 

Kroderen Elektriker