The Amazing Wannabees fremfører “Shallow”

WannabeesShallow
Fra deres show “Lidenskap og vennskap” i Modum kulturhus november 2019.