Stort merforbruk i Helse og sosialetaten

video
play-sharp-fill
Ved utgangen av august hadde Helse og sosialetaten i Modum kommune et merforbruk på 6,6 millioner kroner. Det er i hovedsak tjenester innen tun funksjonshemmet, hjemmebaserte tjenester, bo- og dagsentrene og NAV som utgjør det største merforbruket. Og høyt sykefravær er noe av årsaken. Nå må man gjennomføre budsjettendringer.