Stort merforbruk i Helse og sosial. Må kutte 20 årsverk

Må kutte i Helse og sosial
play-sharp-fill

Må kutte i Helse og sosial

Helse og sosialsektoren i Modum kommune har per 1. september et merforbruk på  over 5,5 millioner kroner. Nå varsles det store kutt og fjerning av opptil 20 årsverk. Blant annet foreslår man å fjerne seks heldøgnsplasser ved Vikersund bo og dagsenter.