Stenger skogsbilveier -Noen få ødelegger for mange!

video
Flere skogsbilveier er nå stengt for all trafikk. Til tross for flere uker med totalforbud mot engangsgriller, er det fortsatt noen som bryter forbudet. Det er ekstrem brannfare i skogen. Denne uka ble Elgtjernveien ved Westad og Damtjernveien i Åmot stengt. Fra før er Malmveien steng utenfor Koboltgruvenes åpningstid.