Stenger alle skoler og barnehager. Men holder åpent for noen få

2020-03-12_UndervisningssjefOmSkolestenging
I liket med resten av landet stenger samtlige skoler og barnehager i Modum fra torsdag ettermiddag og i første omgang til tirsdag etter påske. Men barn av foreldre som har samfunnskritiske oppgaver vil fortsatt kunne få være på skole og barnehage. De andre vil måtte gjennomføre skolearbeidet hjemme. 

TVModumNaaOgsaaPaaAppleTV