Starter arbeidet med å bekjempe barnefattigdom

video
Modum kommune har i år satt av 1,8 millioner kroner til å bekjempe barnefattigdom. Man har nå laget en handlingsplan som politikerne nå får på bordet.

KroderenElektro-1-Slide
HIauto