Sognepresten gir seg med boligutvikling. Christina tar over ansvaret

video
play-sharp-fill
Geir Holberg gir seg som daglig leder i Buskerud Boligutvikling. Holberg gir seg for å konsentrere seg fullt og helt om sin jobb som sogneprest i Modum. Han overlater nå ansvaret for den daglige driften til Christina Sandum Trøstheim. Holberg har ledet selskapet i nesten tre år.