Slik ser Statens vegvesen for seg ny Sigdalsavkjøring. Prislapp 1,2 milliarder

Anbefalt veitrasé mot Sigdal
Fredag la Statens vegvesen frem sin anbefaling til ny Sigdalsavkjøring fra riksvei 350 for kommunestyret. Etter å ha sett på flere ulike traséer velger de å anbefale en trasé til 1,2 milliarder kroner. Prosjektet skal delvis finansieres ved hjelp av bompenger. Traséen man anbefaler går fra Embretsfoss og opp til Stubberud ved Vestre Spone. Så videre i tunnel gjennom åsen og ut ved Kjøreplass.