Slik ser Statens vegvesen for seg ny Sigdalsavkjøring. Prislapp 1,2 milliarder

Anbefalt veitrasé mot Sigdal
play-sharp-fill
Fredag la Statens vegvesen frem sin anbefaling til ny Sigdalsavkjøring fra riksvei 350 for kommunestyret. Etter å ha sett på flere ulike traséer velger de å anbefale en trasé til 1,2 milliarder kroner. Prosjektet skal delvis finansieres ved hjelp av bompenger. Traséen man anbefaler går fra Embretsfoss og opp til Stubberud ved Vestre Spone. Så videre i tunnel gjennom åsen og ut ved Kjøreplass.