Skue sparebank og Hønefoss sparebank ønsker å slå seg sammen

2020-03-10_SkueFusjonererMedHonefossBank
Styrene i Skue sparebank og Hønefoss sparebank har besluttet å utrede muligheten for en fusjon av de to bankene. Dette skriver de i en pressemelding.

Kroderen Ladestasjon