Skoleelever vil fjerne trafikkfarlig bussholdeplass. Arrangerte møte med kommune og busselskap

NMU-elever tenker trafikksikkerhet
play-sharp-fill
10. klassinger på Nordre Modum ungdomsskole som har valgfaget Trafikk har engasjert seg i trafikksikkerheten ved Hatlekrysset i Vikersund. To bussholdeplasser i Ringeriksveien skaper farlige situasjoner da passasjerene må krysse den sterkt trafikkerte veien. Elevene ønsker at disse to bussholdeplassene fjernes og at rutebussene isteden stopper på bussholdeplassen til skolebussene i Krøderveien. Torsdag formiddag arrangerte elevene møte med ordfører og med representanter for Vy buss Vikersund som står for busstransporten.