Skiltene på plass ved nye Geithus bru. Men et av skiltene skaper debatt. Ser du hva som er feil?

Vassbonn ikke Vassbunnen. Kommunen med feil på skilt
Går alt etter planen kjører første bil over den nye brua i Geithus 22. desember. Før helgen kom de nye skiltene på plass. Men et av de har ikke blitt tatt godt i mot av lokalbefolkningen. Det viser nemlig hvor man skal kjøre for å komme til Vassbunnen. Problemet er at det ikke er et sted som heter dette. Det riktige navnet er Vassbonn. Riktignok har stedet blir hetende Vassbunn på litt eldre kart. Men i 2018 fremmet Kartverket en sak for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk. Formannskapet i Modum vedtok i sitt møte i november 2018 at riktig skrivemåte skal være Vassbonn.