Skal skape et mer miljøvennlig landbruk

video
play-sharp-fill
Overgjødsling fra landbruket kan gå utover både miljøet og helsen. For å hindre dette må flere satse på økologisk kretsløps-jordbruk der man er selvforsynt med fôr og gjødsel. Modum kommune er plukket ut til å være med i et pilotprosjekt der man skal følge Viker gård i Vikersund gjennom en hel vekstsesong. Gården drives av ekteparet Ole og Maren Wiger.