Siste omdømmefilm er klar

Den siste filmen i Modum kommunes omdømmeprosjekt er nå ferdig. Filmen har fått navnet «Modum-et gromt sted å vokse opp» hvor flere av bygdas kjente profiler snakker om oppveksten i Modum.

Kommentarer

Byggsjekk1
ThonCoBanner
KroderenElektro-1-Slide