Seks personer smittet på fem dager. To av de er barn

To nye smittetilfeller i Modum
play-sharp-fill
Tirsdag fikk to nye personer påvist corona-smitte i Modum. Modum kommune melder at det er kjent smittevei på den ene og ukjent på den andre personen. Seks personer har fått påvist smitte de fem siste dagene. Sist det var så høye smittetall i Modum var i mai. Ingen av de seks smittede er vaksinert mot Corona. To av de smittede er barn og har derfor heller ikke fått tilbud om vaksine.