Sammenslåing gir TVModum flere seere

video
Eierskapet i Modum kabel-tv og Ringnett slås sammen. Ringnett vil bestå som et eget selskap, men man vil samarbeide tett og man får en mulighet til å samle kompetansen fra de to selskapene. For TVModum betyr dette flere seere.

ModumBilservice
HIauto
KroderenElektro-1-Slide
ThonCoBanner