Rådmannens budsjettforslag. Skal kutte 13 årsverk i pleie og omsorg

Rådmannen foreslår å kutte i pleie og omsorg
play-sharp-fill

Rådmannen foreslår å kutte i pleie og omsorg

Mandag la rådmann Aud Norunn Strand frem sitt budsjettforslag for politikerne i Kommunestyret. Helse og sosialetaten må belage seg på videre kutt. Innen Pleie og omsorg foreslår radmannen å kutte 13 årsverk. Kuttene vil komme i tun tilrettelagte tjenester (tidligere tun funksjonshemmede) og i hjemmetjenesten.