Rådmannens budsjettforslag: Må kutte 8,8 millioner. Men barn og unge er budsjettvinnerne

Rådmannens budsjettforslag for 2021
play-sharp-fill
Det går mot strammere tider i Modum kommune. Etter fem måneders budsjettarbeid, kunne rådmann Aud Norunn Strand legge frem sitt forslag. Og det må kuttes. Siden 2019 har Modum kommune hatt et for høyt driftsnivå. I tillegg sørger økt låneopptak for 7 millioner kroner mer i renteutgifter. Totalt skal Modum kommune kutte 8,8 millioner kroner. Alle etater vil merke kuttene. Men Modum-skolene fredes denne gangen. Og man vil øke sin satsning på barnefamilier. Dette gjør man ved å etablere «Familiens hus» i Vektergården i Vikersund