Pluss i regnskapet til kommunen

video
Modum kommune ser ut til å få et positivt netto driftsresultat på 21,7 millioner kroner for 2017. Dette er hele 10,2 millioner bedre enn hva man budsjetterte med.

Kroderen Ladestasjon