-På fritid123 finner vi aktiviteter som vi ikke viste om

Fritid123 SysleSkole
play-sharp-fill
Fritid123 er et tilbud i regi av Frisklivssentralen, som har samlet rundt 200 fritidstilbud i Modum, Sigdal og Krødsherad. Og nå er deres nettportal forbedret slik at man kan søke ut fra alder, sted og interesser for å finne en fritidsaktivitet. Ved Sysle skole bruker elevene fritid123 aktivt. Og de har null problemer med å fylle fritiden med alt fra fotball til sang.