Oskar Fidjestøl-Sommerfuggel i vinterland

video
Oskar Fidjestøl fremførte Sommerfuggel i vinterland under åpningen av minneparken for Thorolf Eriksen i juni 2017.

Kroderen Elektriker