Om et år er Vikersund nord totalt forandret

video
play-sharp-fill
Arbeidene med Vikersund nord går snart inn i en ny fase. I løpet av vinteren skal man grave ut en poll og man skal fylle store masser i fjorden slik at området utvides. Etterhvert starter man også byggingen av Fjordbyen atrium. Neste høst vil Vikersund nord være totalt forandret. Allerede nå er området rundt Vikersund stasjon i ferd med å ferdigstilles.