Økt bank-konkurranse i Modum. Sparebanken Øst åpner i Vikersund

2020-02-17_SparebankenOstTilVikersund
Sparebanken Øst åpner om kort tid en filial i Vikersund. Vegg-i-vegg med Skue sparebank i Brogården og et lite steinkast fra Sparebank 1 Modum skal de nå jobbe seg inn på bankmarkedet i Modum. 

Hi-Auto-2