Nytt slag i ansiktet til de som jobber for lokaltog. Jernbanedirektoratet vil legge saken død

Anbefaler ikke lokaltog
play-sharp-fill
Lokaltog på Randsfjordbanen virker som en stadig fjernere drøm. I et brev til Modum kommune skriver Jernbanedirektoratet at de ikke anbefaler å gå videre med planene om persontrafikk på Randsfjordbanen og at en analyse viser at det virker mer hensiktsmessig at transportbehovet løses ved hjelp av buss og ikke tog. Jernbanedirektoratet skriver at de vil vurdere saken på nytt nå Ringeriksbanen åpner. Dette er som kjent en del år til. Inntil da anbefaler de å legge saken død. Hovedutvalget for samferdsel og næring fikk den nedslående beskjeden tirsdag.